Суть справи “Караоке на майдані”/ АНАЛІТИКА


Наші сертифікати, дипломи та подяки

  • Експерт року
  • Диплом Ради Європи
  • Інститут медіа права
  • Праця і закон
  • Українська школа політичних студій

Суть справи “Караоке на майдані”/ АНАЛІТИКА


30-09-2005


Фабула справи полягає у тому, що одна з регіональних ТРК із регіону відповідно до ліцензійної угоди у травні 2001 року придбала права на використання сценарію телепрограми „Караоке на майдані”, створеної свого часу І. Кондратюком у співавторстві з А. Козловим – відомим російським інтелектуалом, – із метою виробництва 15-ти випусків телепрограми та демонстрації їх на регіональному телеканалі під назвою „Караоке у фонтана”.

І. Кондратюк та продюсерський центр „Прайм-Тайм” (на той час – виробник програми „Караоке на майдані”) допомогли на місці із відбором ведучого, а також налагодили процес зйомок, беручи участь у роботі над першими випусками нової регіональної телепрограми. Усі її 15 випусків були виготовленими і розміщеними в ефірі, остання – 22.09.2001 року.

Однак наприкінці 2001 року І. Кондратюк випадково дізнався, що продовжують виходити нові, не передбачені ліцензійною угодою випуски програми „Караоке у фонтана”, причому із лютого 2002 року – за дещо зміненим сценарієм.

Оскільки на письмові звернення І. Кондратюка і „Прайм-Тайму” до ТРК із пропозиціями урегулювати питання використання сценарію поза домовленостями, викладеними у ліцензійній угоді, жодної змістовної відповіді отримано не було, автор вирішив захищати свої права у судовому порядку.

І. Кондратюком був поданий позов до ТРК із вимогами про припинення нею дій, які порушують авторські права, зі стягненням на користь автора грошової компенсації у розмірі 82 500 гривень за порушення авторських прав та 50 000 гривень на відшкодування моральної шкоди.

Позовні вимоги базувалися на відповідних положеннях Закону України „ Про авторське право і суміжні права” (далі – Закон), зокрема, на нормах пункту 1 ст. 8, яка до об’єктів авторського права відносить будь-які твори у галузі науки, літератури і мистецтва; пункту „б” частини 1 ст. 15, відповідно до якої виключне право на дозвіл або використання твору іншими особами належить автору; пункту 1 частини 1 ст. 14, згідно якої автору належить особисте немайнове право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення імені автора за будь-якого публічного використання твору; частини 1 ст. 32, відповідно до якої використання твору будь-якою особою допускається виключно на підставі авторського договору.

У загальному підсумку, ТРК без укладення авторського договору створила за сценарієм І. Кондратюка 46 щотижневих випусків телевізійної програми „Караоке у фонтана”, останній з яких вийшов в ефір 19.10.2002 року, вже у той час, коли позов перебував у суді.

Розмір стягуваної суми компенсації за порушення авторських прав з урахуванням тривалого строку порушення, його комплексності та явної вини ТРК, яка ухилялася від урегулювання відносин з автором щодо використання сценарію, був визначений у 500 мінімальних розмірів заробітної плати.

У якості підстави І. Кондратюк посилався на пункт „г” частини 2 ст. 52 Закону, який передбачає можливість вчинення судом рішення про виплату компенсації особі, авторські права якої порушені, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.

Визначення суми грошової компенсації за спричинену моральну шкоду, відшкодування якої по суду є одним із способів цивільно-правового захисту авторського права згідно із пунктом „в” частини 1 ст. 52 Закону, здійснювалося з урахуванням глибини та тривалості моральних страждань автора, що було розгорнуто і докладно аргументовано у тексті позовної заяви.


Адвокат Наталія Субота, журнал "Юстиніан", № 8, 2005.

До переліку новин