Гонорари


Наші сертифікати, дипломи та подяки

  • Експерт року
  • Диплом Ради Європи
  • Інститут медіа права
  • Праця і закон
  • Українська школа політичних студій

Гонорари

Гонорарна політика адвокатської компанії "Наталія Субота і партнери" будується на принципах доступності та відкритості при визначенні гонорару. Сума гонорару визначається у кожній справі окремо в залежності від складності справи, тривалості виконання доручення та інших обставин.
 
Більш детально про порядок та принципи визначення гонорару викладено у відповідному розділі статуту адвокатської компанії, витяг з якого наводиться далі.
 
 
ГОНОРАРИ
(витяг зі статуту)
 
6.8.Види гонорару. Правова допомога надається Обєднанням на оплатній основі за винятками, встановленими пунктом 6.15 Статуту. Оплата Об’єднанню здійснюється у вигляді гонорару, який встановлюється відповідно до попередньо погодженого з клієнтом фіксованого гонорару, або відповідно до попередньо погоджених з клієнтом погодинних ставок гонорарів юристів Об’єднання, або інших попередньо погоджених з клієнтом комбінованих форм і розмірів оплати, включаючи премію за результат.
6.9.Формування гонорару. Вид та розмір гонорару Об’єднання за надання правової допомоги визначається у кожній справі (дорученні) клієнта в залежності від (а) категорії правової складності справи, (б) строків (тривалості) роботи з виконання доручення і (в) обсягу інтелектуальних та організаційних зусиль юристів і персоналу Об’єднання, які будуть задіяні у роботі над даною справою, відповідно до погодинних ставок гонорарів юристів Об’єднання та правил визначення гонорару, що діють в Об’єднанні.
6.10.Бюджетування. Об’єднання здійснює бюджетування роботи з надання правової допомоги у кожному дорученні Клієнта, крім надання правової допомоги на умовах абонентського обслуговування або коли між Об’єднанням і клієнтом існують інші домовленості щодо бюджетування. Бюджет є прогнозованим розрахунком розміру гонорару, що підлягатиме сплаті за надання правової допомоги клієнту у конкретному дорученні та складається з метою попереднього інформування клієнта про можливий розмір гонорару Об’єднання; бюджет не встановлює зобов’язань і не є підставою для оплати гонорару Об’єднання, та може бути змінений, у тому числі в сторону збільшення, при настанні обставин, яких не існувало та яких об’єктивно не могло бути враховано на стадії складання бюджету.
6.11.Правило економії. При наданні правової допомоги Об’єднання дотримується правила економії витрат клієнта на оплату гонорару, що полягає в оптимізації роботи в окремій справі клієнта шляхом (а) планування роботи, (б) розподілу завдань за рівнями складності між юристами Об’єднання відповідно до їх професійного досвіду, (в) надання правової допомоги виключно в обсязі, виправданому змістом доручення клієнта, (г) мінімізації непродуктивних витрат часу.
6.12.Гонорар до сплати. Розмір гонорару Об’єднання, що підлягає оплаті клієнтом за виконання його доручення, та порядок його оплати визначаються у відповідності до положень угоди про надання правової допомоги, укладеної між Об’єднанням і клієнтом.
6.14.Звіт Об’єднання. Об’єднання надає клієнту звіт про виконану юристами Об’єднання роботу у справі із зазначенням часу, витраченого на виконання кожної дії. У випадку надання правової допомоги на умовах оплати фіксованого гонорару звіт надається на запит клієнта.
6.15.Безоплатна допомога. Об’єднання надає правову допомогу безоплатно за рішенням партнерів, у тому числі соціально незахищеним особам, які нездатні самостійно оплатити послуги у справі, результати якої за відсутності кваліфікованої правової допомоги спричинять тяжкі наслідки для таких осіб. Визначення осіб, яким може бути надана безоплатна правова допомога, та періодичність її надання входить до компетенції партнерів Об’єднання.