Наталія Субота і партнери | Послуги | Судові справи


Наші сертифікати, дипломи та подяки

 • Експерт року
 • Диплом Ради Європи
 • Інститут медіа права
 • Праця і закон
 • Українська школа політичних студій

Судові справи

Адвокати адвокатської компанії "Наталія Субота і партнери" надають правову допомогу з представництва та забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у:
 
 • цивільних,
 • господарських,
 • кримінальних, 
 • адміністративних справах.
У судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, Верховному Суді України, а також в суді конституційної юрисдикції – Конституційному Суді України.
 
Адвокати компанії представляють інтереси позивачів, відповідачів, третіх осіб у справах відповідно до спеціалізації кожного адвоката, у тому числі у спорах про:
 
 • порушення зобов’язань за договорами купівлі-продажу, поставки, майнового найму, підряду, страхування, банківського вкладу, кредиту, інвестування тощо;
 • захист права власності на квартири, будинки, земельні ділянки та інші об’єкти нерухомості;
 • захист авторських прав на статті, сценарії, збірники творів, музичні, фотографічні твори та інші об’єкти авторського права;
 • захист прав на інші об’єкти інтелектуальної власності, у тому числі на торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо, захист права на доменне ім’я;
 • стягнення сум на відшкодування позадоговірної шкоди, у тому числі моральної (немайнової) шкоди;
 • спростування недостовірної інформації, надання права на відповідь, захист честі, гідності і ділової репутації, права на невтручання в особисте життя;
 • поновлення на роботі, стягнення заробітної плати і відшкодування моральної шкоди, інших трудових спорах;
 • визнання незаконними актів, дій та бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осію, що права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб (у тому числі актів, дій чи бездіяльності контролюючих та перевіряючи органів);
 • в усіх інших спорах, що входять до спеціалізації компанії.
 Адвокати досконало володіють навиками процесуаліста для планування процесуальних заходів та застосування процесуальних норм з метою забезпечення інтересів клієнта на досягнення позитивного результату, у тому числі у справах за відсутності чіткого законодавчого регулювання чи практики його застосування, або проти такої практики, проти опонента, який застосовує організаційні або інші заходи впливу та користується різного роду преференціями.