Посадові інструкції: особливості запровадження на виробництві


Наші досягнення

 • Захист у Міжнародному арбітражному суді (ICC) інтересів держпідприємства (44 млн. доларів)
 • Юридична підтримка виборчої кампанії кандидата на посаду міського голови 2010р.
 • Юридичний супровід президентської кампанії 2010 на місцевому рівні
 • Скасування постанови Кабміну про пенсійні внески для підприємців
 • Скасування евакуаторів в Києві
 • Справа "Караоке на майдані"
 • Справа "Корецький проти України"

Посадові інструкції: особливості запровадження на виробництві


04-10-2011

Законодавство України не містить, на нашу думку, однозначних формулювань щодо обов‘язковості посадових інструкцій на підприємстві. Виходячи з цього можна зробити висновок, що наявність посадових інструкцій на підприємстві, як правило, не обов’язкова, але, з практичної точки зору, є бажаною для роботодавця. Чітких та однозначних санкцій за відсутність на підприємстві посадових інструкцій законодавством так само не передбачено.

Разом із тим, підприємства, які здійснюють деякі види діяльності, що підлягають ліцензуванню, повинні мати посадові інструкції для отримання ліцензії відповідно до організаційних вимог ліцензійних умов.

Зокрема, абзацом 3 підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов‘язаної із створенням об‘єктів архітектури, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 року № 47, визначено, що господарську діяльність у будівництві, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, здійснюють суб’єкти господарської діяльності за дотримання зокрема таких організаційних умов, як наявність затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису.

Пунктом 2.5.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами, затвердженими наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики від 14.10.2002 року № 108/329, передбачено, що у суб’єкта господарювання повинні бути затверджені посадові інструкції для спеціалістів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з виробництвом ветеринарних медикаментів і препаратів, оптовою, роздрібною торгівлею ветеринарними медикаментами і препаратами, у яких викладені основні права, обов’язки та функції працівників.

Посадова інструкція визначає перелік посадових обов’язків, завдань, прав, повноважень, відповідальність, що покладаються на працівника, посаду якого передбачено штатним розписом. Таким чином, посадова інструкція дає можливість чітко визначити функціональні обов’язки працівника, що займає конкретну посаду.

Наявність посадової інструкції є бажаною для роботодавців у тому випадку, коли трудовий договір з працівниками не укладався у письмовій формі (відповідно, немає письмового закріплення прав, обов’язків працівників, визначення їх трудової функції). Наявність посадової інструкції дасть можливість:

 • чітко встановити трудову функцію працівника – визначити його трудові обов‘язки;
 • вплинути на працівника, який відмовляється виконувати певні завдання, мотивуючи це тим, що їх виконання не входить до його посадових обов’язків. Адже вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, заборонено статтею 31 КЗпП України;
 • довести невиконання працівником своїх трудових обов’язків і притягнути його до дисциплінарної відповідальності на підставі пункту 3 статті 40 КЗпП України чи пункту 1 статті 41 КЗпП України та/або матеріальної відповідальності (стаття 130 КЗпП України);
 • у деяких випадках підтвердити перевищення працівником повноважень при притягненні його до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Вимоги до змісту та порядку затвердження посадових інструкцій визначає пункт 6 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336 (далі також Довідник).

Відповідно до абзацу 2 пункту 6 Довідника посадовими інструкціями визначається конкретний перелік посадових обов’язків керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців. Посадові інструкції роботодавці розробляють і затверджують на основі Довідника, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Посадові інструкції складаються на основі кваліфікаційних характеристик посад, які наведені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.

На практиці розробляти посадові інструкції може керівник структурного підрозділу, де працює людина, або безпосередній керівник, або кадровик чи хтось інший.

Порядок розроблення посадових інструкцій може бути визначено у спеціальному локальному нормативному акті або в посадових інструкціях виконавців (осіб, до повноважень яких входить розроблення посадових інструкцій).

Відповідно до абзацу 6 пункту 6 Довідника посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

Згідно із абзацом 8 пункту 6 Довідника посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Юрист АК “Наталія Субота і партнери” Юлія Скочило для журналу "Праця і Закон", № 10 (142), 2011.
До переліку новин